Arabuluculuk Komisyon Üyeleri

Komisyon Asil Üyeler

1 Ekmel Hakkı YALÇIN Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü

2 Merdol BULUT Araştırma ve Geliştirme Müdürü

3 Av. Hakan GERİŞ Sözleşmeli Avukat

 

Komisyon Yedek Üyeler

1 Selçuk TANTA Su İşleri Müdürü

2 Uğur TUNCAN Yazı İşleri Müdürü

3 Süleyman PERAN Hukuk İşleri Müdür Vekili