Müdürlüklerimiz

Özel Kalem Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Su İşleri Müdürlüğü

İtfaiye Müdürlüğü

Mezarlık Müdürlüğü

AR-GE Müdürlüğü

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Afet İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Makine İkmal Bakım ve Onr. Müdürlüğü

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Gelirler Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü