İlkelerimiz

Kırklareli Belediyesi kentin gelişimini ve kent halkının yaşam seviyesini artırmak; öncü ve örnek bir belediye olabilmek için “Yeni Kamu Yönetimi” anlayışı çerçevesinde ilkelerini belirlemiştir. Bu ilkeler belediyemizin karar ve uygulamalarında bir yandan belirleyici olurken, diğer yandan da yol gösterici olacaktır.

Temel Değerlerimiz

Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık ve açıklık

Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle,

Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle,

Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde sosyal belediyecilik.

Yerel demokrasiyi güçlendiren vatandaş – belediye – çalışanlar işbirliği ile katılımcılık.

Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık ve hukuka uygunluk.

Hizmetlerde kalite ve vatandaş memnuniyeti.

Kent ve kentli için sürdürülebilir kalkınma.

Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon.